Je kunt elk hoofdstuk hier lezen en binnenkort ook beluisteren (of kijk bij Steun voor een eigen exemplaar). Bij elk hoofdstuk kun je ook de bijbehorende bijbelboeken online lezen op debijbel.nl van het NBG. Om de boeken te beluisteren kun je naar de app Mijn Bijbel van het NBG.

Klik hieronder op de link van het hoofdstuk waarmee je verder wil. Aan het eind van elke hoofdstuk vind je meer achtergrondinformatie.

Inleiding: Een nieuw verbond

1. De weg van Jeshoe. De jaren 30: als mensen herinneringen ophalen aan hun tijd met Jezus.

Achtergrond: De strijd om het koningsschap

2. De schaduw van Caligula. De jaren 40: 1 en 2 Tessalonicenzen.

Achtergrond: Pseudepigrafe brieven van Paulus?

3. Visserslatijn. De jaren 40, 50 en 60: het Evangelie van Marcus.

Achtergrond: Heeft Jezus écht bestaan?

4. Vechten voor vrijheid. Begin jaren 50: Galaten en Jacobus.

Achtergrond: Reizen van Paulus in de jaren 36-53

5. Liefde en losbandigheid. Midden jaren 50: Judas, 1 en 2 Korintiërs, 1 Timoteüs en Titus.

Achtergrond: Reizen en reisplannen in de jaren 53-65 

6. Leren om niet te oordelen. Midden jaren 50: Romeinen.

Achtergrond: Vooroordelen tegen Joden in Rome

7. Nieuwe huisregels voor nieuwe gelovigen. Begin jaren 60: Filippenzen, 1 Petrus, Kolossenzen, Efeziërs en Filemon.

Achtergrond: De bevolking van het Romeinse Rijk

8. "Dood aan de Christenen!". Midden jaren 60: 2 Timotheüs, 2 Petrus en Hebreeën.

Achtergrond: Gaf Nero de schuld aan de christenen?

9. "Heb je vijanden lief". Rond het jaar 70: het Evangelie van Matteüs.

Achtergrond: Vier Joodse stromingen

10. Gedreven door de Geest. Rond het jaar 80: het Evangelie van Lucas en de Handelingen van de Apostelen.

Achtergrond: Lucas en de politici

11. Gezichten in de nacht. Rond het jaar 90: de Openbaring van Johannes.

Achtergrond: Vervolgde Domitianus de christenen?

12. "God is Liefde". De jaren 90: 1, 2 en 3 Johannes en het Evangelie naar Johannes. 

Achtergrond: De reizen van Jezus naar Jeruzalem

Epiloog: De geboorte van het Nieuwe Testament. De tweede eeuw: rondzendbrieven en gnostische evangeliën.

Achtergrond: Boeken en brieven buiten het Nieuwe Testament

Om te onthouden. Samenvatting

 

Kijk hier voor kaarten van Palestina en de oostelijke Middellandse Zee, en de chronologische setting van het Nieuwe Testament.

 

Bannerafbeelding: © Balage Balogh, Archaeology Illustrated.