Opmerking: Dit hoofdstuk heeft erg veel leesmateriaal. De bespreking kan eventueel in tweeën gesplitst worden. Voor de eerste bespreking zou je je dan kunnen beperken tot het Evangelie en waarin dit zich onderscheidt van Marcus en Matteüs. Denk dan aan de volgende gesprekssuggesties voor een eerste bespreking:

Vergelijk de geboorteverhalen van Johannes en Jezus eens met het geboorteverhaal van Samuël in 1Sam 1:1-2:26. Welke overeenkomsten zie je? Wie krijgt stem? Wat zeggen die liederen over de emoties die de schrijver vermoedt bij Elizabeth, Zacharias en Maria? Wie of wat geeft hen stem? 

Veel theologen wijzen op de verschillen tussen de geboorteverhalen van Matteüs (de astrologen en de ster) en Lucas (de herders en de engel). Maar kijk nog eens naar de munt van Quirinius uit het vorige hoofdstuk. Wat is de overeenkomst tussen de engel en ster? En wat is de overeenkomst tussen de astrologen en de herders?

Een andere onvergetelijke bijdrage van Lucas vind je in de drie gelijkenissen van hoofdstuk 15. Ze worden gesproken in antwoord op de klacht dat Jezus met zondaars eet. Jezus noemt hen een verloren schaap, een verloren munt (met beeltenis) of een verloren broer. Probeer zoveel mogelijk betekenissen te vinden die je kunt associëren met deze beelden in plaats van het woord zondaar. Kun je die woorden ook voor jezelf gebruiken? Doe het zelfde met Jezus: welke rollen speelt hij in de eerste twee gelijkenissen en wat voor vader of broer zou hij geweest zijn in de derde? Hoe is dat om zo over hem te associëren? Wanneer lijken wij op de vrienden van de vrouw of de oudste broer?

Tenslotte is er het verhaal van de Emmaüsgangers in Lukas 24:13-33, waar de auteur een unieke herinnering aan de opgestane bewaart en vorm geeft. Net als de herders spoeden zij zich naar de stad om te delen wat ze gehoord hebben. Wat voor functie heeft de opgestane Jezus in dit verhaal. In hoeverre verschilt zijn rol in dit verhaal van de rol van de engel bij de herders, of de Heilige Geest in het begrijpen van de Joodse geschriften?


Heilige Geest

Het boek Handelingen wil laten zien hoe de Geest van Jezus, de Heilige Geest, de volgelingen van Jezus heeft aangedreven in de vijftig jaar na zijn afscheid. Dat nodigt uit om na te denken hoe dat nu is. Kun jij terugkijken op je leven en de inspiratie van Gods Geest daarin ontdekken? Zoek jij ook nu de leiding van de Geest? Vandaag de uitnodiging om je eigen ervaringen te delen met elkaar. Jullie eigen ‘handelingen.’ Lucas beschrijft hoe de Heilige Geest de mensen inspireert, woorden geeft, troost, corrigeert, inzicht geeft en kracht.

Overweeg om de avond te beginnen met het zingen of luisteren naar een lied als veni creator spiritus: ‘kom Schepper Geest’ (Taizé). Steek een kaars aan of doe je ogen dicht en neem de tijd om af te dalen in je hart en daar je open te stellen voor God.

Durf je ervaringen te delen

Hier zomaar wat aanknopingspunten voor een mooi gesprek. Kijk eens welke vraag je aanspreekt, deel je verhaal en leef mee met de verhalen van anderen:

  • Sommige mensen hebben bekeringsverhalen en kunnen vertellen van een ‘transitieperiode’ in hun leven waarin hemel en aarde elkaar leken te raken, zoals de pinksterervaring in de Handelingen. Sommige mensen hebben gaven van de Heilige Geest meegemaakt. Zijn er mensen onder jullie die daar iets van kunnen vertellen?
  • Sommige mensen hebben er moeite mee om te denken dat er een Goddelijke Geest, of een gedeeld bewustzijn is tussen mensen en God dat ons leidt. Geldt dat ook voor jou? Kun je wel denken vanuit een verlangen naar goedheid, schoonheid en waarheid, of een bron van liefde in jou, van waaruit je voortgedreven wordt? Kun je dat ook ‘Heilige Geest’ noemen en verhalen delen wanneer die Geest jou hielp om je eigen ego te overwinnen? Hoe kun je je daar meer voor open stellen?
  • Andere mensen hebben bijzondere omstandigheden meegemaakt in hun leven, waarin ze nieuwe inzichten opdeden of waarin bijzondere dingen hen overkwamen. Woorden in je zelf, woorden van anderen (noem het een boodschap van God), net op dat moment dat ze nodig waren.
  • Als je ‘geest’ ziet als gedachten die bezit kunnen nemen van mensen en hun gevoelens en daden aanjagen, zoals de tijdgeest, een ideologie of jullie team spirit, hoe zorg je er dan voor dat jij niet beheerst wordt door ‘onreine geesten,’ onzuivere gedachten die hun kracht ontlenen aan je begeerten, angsten en wrok? Hoe vul je jezelf met ‘heilige geest’ en hoe onderscheid je de geesten die in en om jou ‘waaien.’
  • Soms kun je terugkijken op een fase in je leven en er de hand van God in herkennen. Iets wat je toen niet zag maar achteraf wel. Vind je het moeilijk om daarover te vertellen? “Ja, maar wat dan met al die mensen die…?” Of wil je toch die verhalen delen? “Je kunt beter te vaak dankbaar zijn dan te vaak cynisch.”

Hoe kan je je meer openstellen?

Er zijn mensen die zich bewust openstellen voor de Geest en proberen meer vanuit Gods inspiratie en intuïtie te handelen. Misschien iets kleins: je dacht aan iemand en besloot haar te bellen. Wat helpt jou om meer te luisteren naar de Heilige Geest in je dagelijks bestaan?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 5 sterren
1 stem

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen