Leven zonder regels?

Kan je leven zonder regels? Kun je waarden koesteren zonder normatief te worden? Wanneer gaat de vrijheid van de één ten koste van het welzijn van de ander? Kun je dat met meer regels oplossen? Waar stopt dat?

Paulus is niet tegen regels, maar hij vindt dat wetten niet goddelijk zijn maar tijdelijk. Je moet niet meer iets doen omdat het zo hoort, of moet van God. Nee, je moet leren argumenteren van uit de liefde: Wat bouwt op? Wat is goed? Wat maakt vrij?  Aan de Korintiërs schijft hij:

“Alles is mij toegestaan, maar niet alles draagt bij.

Alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.”

“Alles is toegestaan, maar niet alles is goed.

Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.”

En bedenk daarbij: “Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.”

Mensen en regels

Jezus zegt: “de sabbatsrust is er om de mens te dienen, niet de mens om de sabbat te dienen.” Hoe zorg je ervoor dat regels er zijn om de mensen te dienen in plaats van andersom? Hoe bewaak je de balans tussen wat goed is en wat vrijmaakt? Hoe zet je kennis in vanuit liefde in plaats vanuit arrogantie? Hoe pas je dat toe in op jezelf, in een gezin of op je werk? Hoe doet de overheid dat bij zoiets als een corona-crisis?

Of zoek je het in soft power en gezag, door leiders naar voren te schuiven waar iedereen vertrouwen in heeft, zoals in I Titus en I Timotheüs? Hoever kan je daarin gaan voordat dat een harde hiërarchie wordt? Wat is de tegenkracht die zorgt dat dit niet ontaardt in eigenmachtig optreden aan de top en dwang naar beneden toe?

Liefde

Lees 1 Korinthe 13 nu eens in de context van goedwillende mensen die tegelijkertijd zo makkelijk statusgevoelig zijn en elkaar de wet voor willen schrijven uit naam van God of het goede. Weet daarbij dat ‘geloof’ ook en vooral ‘vertrouwen’ en ‘trouw’ betekent. Hoe laat de liefde ons omgaan met status, hiërarchie, regels en orde? Wat vind je van de gedachte dat de liefde voor Paulus een keuze is voor een ‘bewuste naïviteit,’ het uitgaan van het goede in de geliefde? Wat voor effect heeft dat op jou? Wat voor effect heeft dat op die ander? Hoe is jullie communicatie dan anders?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 5 sterren
2 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Afbeeldingen in het publieke domein