Kaarten en jaren

De achtergrondartikelen bij elkaar

Hieronder vind je ook de achtergrondartikelen uit de hoofdstukken, opnieuw gegroepeerd:

H3. Achtergrond: Heeft Jezus écht bestaan?

H9. Vier Joodse stromingen

H1. De strijd om het koningsschap

H12. De reizen van Jezus naar Jeruzalem

H10. Lucas en de politici

H7. De bevolking van het Romeinse Rijk

H2. Pseudepigrafe brieven van Paulus?

H4. Reizen van Paulus in de jaren 36-53

H5. Reizen en reisplannen in de jaren 53-65 

H6. Vooroordelen tegen Joden in Rome

H8. Gaf Nero de schuld aan de christenen?

H11. Vervolgde Domitianus de christenen?

Inleiding: Het raadsel van de Da Vinci Code

Epiloog: Boeken en brieven buiten het Nieuwe Testament