Ben je geïnteresseerd in een tekst die een enorme invloed heeft op onze belevingswereld, taal, cultuur, waarden, idealen en verhalen? Wil je weten hoe het mogelijk is dat een bouwvakker uit een hoekje van het Romeinse Rijk een machtige beweging onder jongeren, vrouwen en migranten inspireerde? Vraag je je af hoe een sektarische doomsday cult ontdekte dat God liefde is? Zoek je de overeenkomsten en verschillen tussen de kerken van nu en de vertellers en vertalers van toen?

Lees of luister

De tekst van de hoofdstukken van deze leeswijzer is gelijk voor all drie de doelgroepen. De tekst van de hoofdstukken vind je hier.

Overdenk en bespreek

Voor elk hoofdstuk kun je hier suggesties vinden speciaal voor geïnteresseerden zoals jij. Klik hieronder op de link van het suggestie voor het hoofdstuk dat je wil overdenken of bespreken:
1. De weg van Jeshoe.
2. De schaduw van Caligula.
3. Visserslatijn. 
4. Vechten om de vrijheid. 
5. Liefde en losbandigheid. 
6. Leren om niet te oordelen. 
7. Nieuwe regels voor nieuwe gelovigen. 
8. "Dood aan de Christenen!". 
9. "Heb je vijanden lief". 
10. Gedreven door de Geest. 
11. Gezichten in de nacht. 
12. "God is Liefde".
Epiloog: De geboorte van het Nieuwe Testament.