Samen eten

Misschien is het een goed idee om bij elkaar te komen als de gemeente van Tessalonica. Deel eten en drinken uit. Als je het Onze Vader bidt, weet dan dat dat gebed goed het geloof, de hoop en de liefde van die gemeente uitdrukt: Uw koninkrijk kome, dagelijks brood, elkaar vergeven.

Samen luisteren

Als je nog dichter bij de ervaring van de gemeente in Thessalonica wil komen, laat dan een, twee of drie personen de brief voorlezen terwijl de anderen luisteren, zonder zelf mee te lezen. Ik stel me voor dat je de eerste brief leest.

Misschien kunnen de voorlezers zich inleven in de posities van Paulus en Silvanus of juist van de jonge Timotheüs die wellicht de brief voorleest. Verdeel de tekst over de voorlezers. Bereid het kort voor: waar wil je de nadruk op leggen bij het voorlezen van jouw stukje en waarom?

Lees de brief vervolgens in één keer voor (sla hoofdstuk 2 en/of 4 over als je minder tijd hebt). Laten de luisteraars zich voorstellen dat ze iemand uit Thessalonica zijn. Misschien een Jodin of een Romein, een dienstmeisje of een gastvrouw? Misschien ben jij de enige thuis die zich bij de volgelingen van Jezus heeft gevoegd, misschien hoor je erbij omdat je meester zich aangesloten heeft met heel zijn huishouden. Maak je keuze terwijl de voorlezers zich voorbereiden en schrijf op wie je bent.

Lees en beluister nu de brief in een keer. Als de lezing afgelopen is, schrijf dan een paar kernwoorden op: wat raakte je of vond je vreemd vanuit de persoon die je gekozen hebt. Deel vervolgens je ervaringen in de kring.

Samen vertalen

Schenk nog eens in en kom terug naar de tegenwoordige tijd. Hoe zou je je huidige omstandigheden, als volgeling van Jezus of als gemeente van God, vergelijken met toen? Hoe zit dat met het brengen van het goede nieuws bij mensen die Jezus nooit gekend hebben? Wat zijn onze uitdagingen nu, waar we bezorgd over kunnen zijn? Hoe overeenkomstig of hoe anders is jullie geloofsvertrouwen, jullie hoop op Gods ingrijpen of jullie onderlinge liefde? Hoe kunnen die ons vandaag helpen?

Samen bidden

Als jullie afsluiten met gebed, dan zou je kunnen danken en bidden voor jullie gemeente(n), en specifiek voor jullie eigen verlangen: wat voor gemeenschap zouden jullie voor elkaar willen zijn?

 

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen