Oordeel niet

Hoewel de Romeinenbrief echt een brief van Paulus is en heel anders van toon dan het onderwijs van Jezus, kun je toch zien dat Paulus de belangrijkste les in deze brief van Jezus heeft geleerd, al viel het hem lastig. Vergelijk zijn oproep om niet te oordelen in Rom 14:1-13 eens met Lucas 6:37-38 (en Matteüs 7:1-2):

Oordeel niet en jij zal niet geoordeeld worden.

Veroordeel niet en jij zal niet veroordeeld worden.

Laat los en jij zal losgelaten worden.

Geef en jou zal gegeven worden:

Een goede geschudde en vastgedrukte schep graan

zal men je in de schoot werpen.

Want met de maat waarmee jij meet,

zal ook jou gemeten worden.

Hoe ga jij om met oordelen en niet-oordelen? Wanneer vind je dat je wel moet oordelen en waarom? Wanneer gaat het juist fout als je met een oordeel komt? Kun je voorbeelden geven uit je eigen leven? Kun je voorbeelden geven uit de kerk? Hoe zou een kerk die niet oordeelt in de praktijk verschillen van een kerk die wel oordeelt?

Liefhebben

Bespreek de volgende gedachte eens: De dynamiek van Jezus is niet zozeer die tussen liefde (voor de zondaar) en oordeel (over de zonde), zoals wel gezegd wordt, maar veel meer die tussen de ander liefhebben en het verbod op oordelen. Liefde zet ons immers aan het belang van de ander te zoeken, terwijl het verbod op oordelen ons leert de ander vrij te laten. In die spanning blijven we naar elkaar luisteren en bewegen we mee met de ander.

Hoe past Paulus het liefdesgebod en het verbod op oordelen toe op Joden en niet-Joden in de Romeinenbrief?

Niet-oordelen en liefhebben in de gemeente

Als er voldoende liefde, respect en veiligheid is in jullie groep zou je na kunnen denken over hoe de discussie gegaan is over het wel of niet zegenen van homoseksuele relaties in de kerk. Hoe ga je om met mensen voor wie het als kerkelijke gemeente inzegenen van homoseksualiteit niet te verenigen zou zijn met seksualiteit tussen man en vrouw zoals die in de bijbel bedoeld is? Hoe ga je om met mensen die in hun eigen geweten voor God hun homoseksuele levenspartner als geschenk van God ervaren en daarvoor willen danken en vragen om een zegen? Hoe blijf je werkelijk één gemeente waarin niet geoordeeld of op elkaar neergekeken wordt?

Het oordeel afleggen bij God

In jullie gebed zou je in stilte de mensen voor God kunnen brengen die je belast hebt met je oordeel of je minachting. Eventueel in drie cirkels: mensen in het nieuws, op school, je werk of in de kerk, dan voor mensen in je gezin en vriendenkring en tenslotte voor oordelen over je zelf. Je kunt elke ronde gezamenlijk afsluiten met het kyriegebed: “Heer, ontferm U. Christus ontferm U. Heer ontferm U,” of het hele gebed met het Onze Vader aan het eind.

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen