Sociale waarden of onderdrukkende normen?

In dit hoofdstuk staat de spanning centraal tussen de rollen die de maatschappij je oplegt (of die je jezelf oplegt als je een bepaalde identiteit claimt), en de ‘vrijheid, gelijkheid en broederschap’ in het evangelie. Dat wordt pijnlijk duidelijk als je je afvraagt wat het meest effectief is: hoe hou je de aansluiting bij de maatschappij die je wil veranderen? Gaat revolutie of evolutie ons verder helpen? Staan revolutionairen en evolutionairen elkaar in de weg of vullen ze elkaar aan?

Onesimus

In de jaren 60 komen Petrus en Paulus tot de conclusie dat ze praktische huisregels moeten meegeven omdat de revolutionaire boodschap van liefde voor iedereen de verspreiding van die boodschap in de weg kan staan. Het briefje aan Filemon is een mooi voorbeeld en de moeite waar om in een groep gelezen en besproken te worden.

Lees de brief een eerste keer door en geef iedereen de kans om vragen te stellen over de situatie zodat jullie de brief goed begrijpen voordat jullie verder gaan.

Bij de tweede lezing gaat het niet om begrijpen maar om voelen. Verdeel daarom de rollen: wie wil er zich inleven in de rol van Paulus en Timotheüs, van Onesimus, van Tychikus, van Filemon, van Appia en Archippus (de gastvrouw en gastheer). Denk vooraf na wat je spannend vindt als je bedenkt of hoort dat Tychikus voor Onesimus in het openbaar een brief aan Filemon gaat voorlezen. Wat kan er misgaan?

Laat degene die zich inleeft in Tychikus vervolgens de brief een tweede keer lezen en nu echt voordragen met passie. Ieder ander luistert vanuit de rol die zij of hij gekozen heeft. Vertel en bevraag elkaar: wat heeft de persoon die je in gedachten had gevoeld tijdens het voorlezen van de brief of bepaalde passages?

De rol van het Christelijk geloof

In de geschiedenis hebben we steeds mensen gezien die vanuit het evangelie gestreden hebben voor emancipatie en burgerrechten, maar ook dat kerken bestaande machtsstructuren hebben goedgepraat en de handel in slaven hebben toegestaan. Wat vind je van deze stellingen:

  • De liefde van Jezus en het radicale evangelie dat Paulus verkondigde hebben het zaad gezaaid voor de gelijkwaardigheid van alle mensen.
  • De huisregels in het Nieuwe Testament hebben de emancipatie onnodig lang tegengehouden. Als ze bedoeld zijn om conflicten te verminderen zodat meer mensen met het evangelie bereikt kunnen worden, dan hebben christenen in deze tijd nieuwe huisregels nodig.

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 5 sterren
1 stem

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Afbeeldingen in het publieke domein