Opmerking: Dit langere hoofdstuk kan eventueel in tweeën gesplitst worden. Voor de tweede bespreking wordt hieronder nog een extra gesprekssuggestie gegeven.

Leven zonder regels?

Hoe doe je dat: leven in vrijheid? Schreef Paulus nu werkelijk aan de Galaten dat de wet alleen maar tijdelijk bedoeld was, namelijk tot de komst van Christus? Of bedoelde hij het specifieker: totdat we opnieuw geboren worden en ons werkelijk laten leiden door de Heilige Geest? Hoe gaat dat volgens jou?

Paulus schreef I Korintiërs niet om ons te vertellen of we wel of niet moeten trouwen, of we (althans de dames onder ons) wel of niet hoedjes moeten dragen in kerk, en of vrouwen wel of niet priester of dominee kunnen worden. Hij was niet bezig met de 21ste eeuw, maar met het zoveel mogelijk mensen redden voor het aanstaande einde van de wereld! Nu het allemaal wat langer is gaan duren is het toch wel heel verstandig gebleken om te blijven trouwen, een vak te leren, te emanciperen en de slavernij af te schaffen. Wat je wel heel mooi kunt zien is hoe Paulus de mensen helpt om te leren redeneren zonder beroep op goddelijke wetten en regels, zoals in 6:12, 8:1 en 10:23:

“Alles is mij toegestaan, maar niet alles draagt bij.

Alles is mij toegestaan, maar ik mag me door niets laten beheersen.”

“Alles is toegestaan, maar niet alles is goed.

Alles is toegestaan, maar niet alles is opbouwend.”

En bedenk daarbij:

“Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde bouwt op.”

Opvoeding: regels, vrijheid en liefde

Voor ons kwam dit heel dichtbij toen we met onze kinderen zouden spreken over seksualiteit en relatievorming. Hoe voorkom je dat je het geloof neerzet als een serie regels en verboden? Hoe help je je kinderen te redeneren vanuit liefde en vrijheid, met het oog op wat opbouwt en wat voorkomt dat we ons laten knechten door mensen of door onze directe behoeften? Misschien kunnen enkelen van jullie een situatie uit je eigen leven beschrijven en hoe jij daarin geprobeerd hebt een weg te vinden. Vraag feedback: welke communicatie voelt aan als liefdevol, opbouwend en bevrijdend? Waar wordt het spannend of zelfs vervelend?

Liefde in de kerk

Lees 1 Korinthe 13 nu eens in de context van gelovige mensen die zo veel goeds willen in de kerk en elkaar toch zo in de weg kunnen zitten. Hoe laat de liefde ons omgaan met status, hiërarchie, regels en orde? Wat vind je van de gedachte dat de liefde voor Paulus een keuze is voor een ‘bewuste naïviteit,’ het uitgaan van het goede in de ander? Wat voor effect heeft dat op jou en jouw communiceren in de kerk? Wat voor effect heeft dat op die ander?

Bidden om liefde

Bij het afsluitend gebed zou je voor elkaar kunnen bidden, dat je vrome gevoelens van trots, je oprechte vraag om duidelijke regels en je verlangen naar geestelijke gaven niet in de weg zullen staan van de liefde voor elkaar.


Aanvullende suggesties voor een tweede bespreking

In het geval dat de bespreking van dit hoofdstuk in tweeën gesplitst wordt, zouden jullie de tweede avond Titus, 1Tim en 2 Kor kunnen bespreken. De vragen die je je hierbij kunt stellen zijn deze:

  • Paulus is in zijn brieven strenger dan in de persoonlijke ontmoeting (2Kor 10) en dat wordt hem kwalijk genomen. Voor de 'mandaatbrieven' van Titus en 1Tim geldt dat ook. Wat vind je van die aanpak: het scherp stellen in een e-mail of artikel maar naar consensus zoeken als je iemand in de ogen moet zien. Is dat een teken van zwakte of van menselijkheid? Wat betekent dat voor ons als we de brieven van Paulus lezen of toepassen in onze gemeente?
  • Kijk nu eens naar de eisen aan opzieners en dienaars (letterlijk: bisschoppen en diakenen) in 1Tim 3, en de weduwen (een soort pastoraal werkers met financiële steun van de gemeente) in 1Tim 5:4-10. Denk eens na over de wijsheid van dergelijke eisen in de omstandigheden van Paulus. Welke eisen zou je vandaag nog steeds nuttig vinden? Wat zou je nu juist als 'functie-eisen' zien?
  • Welke uitdagingen en verleidingen zie je voor mannen en vrouwen die leiding geven in de gemeente? Misschien kunnen jullie hen gedenken in het gebed?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen