Nieuws oktober 2021: Het NBG wil het boek van Vertellers en Vertalers uitgeven in het tweede kwartaal van 2022, een jaar na het starten van deze website. De werktitel is: Vissers, Farizeeërs en Vluchtelingen.

Pasen 2021

Vertellers en Vertalers is een nieuwe leeswijzer voor iedereen die het Nieuwe Testament wil lezen vanuit de ervaringen van de vroegste volgelingen van Jezus: vissers, farizeeërs en vluchtelingen. Met de links in de hoofdstukken hier kun je meteen online meelezen in de Nieuwe Bijbelvertaling op de website van debijbel.nl van het NBG. 

Het verhaal

Vertellers en Vertalers laat je het Nieuwe Testament lezen als het verhaal van een Joodse Doomsday Cult die vol ongeduld wachtte op het ingrijpen van God en de wederkomst van hun gekruisigde rabbi. Je voelt de frustraties van evangelisten die de landen rond de Middellandse Zee afliepen om een radicale boodschap te brengen die de etnische, sociale en religieuze verhoudingen op hun kop zette. Je ziet de nachtmerries van getraumatiseerde vluchtelingen na de vernietigende oorlog tussen de Romeinen en de Joden. Hun dorsten naar gerechtigheid wordt een verlangen naar het samenkomen van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En je ziet hoe een nieuw besef indaalt dat de wereld zou veranderen: God is Liefde.

Iets voor jou?

Deze leeswijzer is bedoeld voor iedereen - maar met specifieke gesprekssuggesties voor drie groepen lezers:

  • Geïnteresseerden. Je hoeft geen christen te zijn om interesse te hebben in een tekst die een enorme invloed heeft op onze belevingswereld, taal, cultuur, waarden, idealen en verhalen. Wil je weten hoe het mogelijk is dat een bouwvakker uit een hoekje van het Romeinse Rijk een groeiende beweging onder jongeren, vrouwen en migranten inspireerde? Probeer je te begrijpen waarom hetzelfde geloof zowel bevrijdend als onderdrukkend uitpakt? Vraag je je af hoe een sektarische doomsday cult concludeerde dat God liefde is? 
  • Geloofsgroepen. Lees je het Nieuwe Testament als gelovige, thuis of in de kerk, en wil je die tekst beter begrijpen? Vraag je je af hoe het was voor de mensen toen? Wil je delen in hun geloof, hun twijfels en hun gemeenschap? Wil je doordenken wat dit betekent voor je leven en je geloofsgemeenschap nu? 
  • Theologen en aanverwanten. Hou jij er van om het Nieuwe Testament kritisch te bestuderen? Ben je geïnteresseerd in een verhalende lezing van het Nieuwe Testament als geheel? Zoek je naar nieuwe manieren om over je vakgebied te communiceren met geïnteresseerden en geloofsgroepen? 

De uitdaging

Het hele Nieuwe Testament in 30 uur lezen én moeiteloos onthouden wat in welke brief of evangelie staat en waarom. Lukt jou dat? Wel als je het verhaal erachter leert kennen. Als het verhaal van de vertellers en vertalers voor je gaat leven, onthoud je als vanzelf waarom een brief of evangelie geschreven werd en wat de hoofdpunten zijn. Als het spannend wordt of het de schrijvers lukt hun lezers te overtuigen, ga je meeleven en zie je de verbanden tussen hun wereld en onze wereld. En dan merk je als vanzelf hoe hun verhaal over Jezus vandaag nog impact blijkt te hebben. Misschien wel meer dan je dacht.

Lees mee

In twaalf hoofdstukken volgen we het verhaal van Jezus' volgelingen van in de decennia na zijn dood. We lezen we de bijbelboeken in de volgorde waarin ze geschreven of geplaatst zijn (bijvoorbeeld door als afzender de naam van Paulus of van Petrus te gebruiken). Met deze volgorde ontstaat er een nieuw verhaal over de vertellers en vertalers tussen de tekst en jou als lezer. Elk hoofdstuk brengt dat verhaal een stap verder. 

Bespreek en overdenk

Bij elk hoofdstuk zijn suggesties en vragen waarmee je het verband legt met vandaag. Je kunt dit zelfstandig doen, met een gespreksgroep of hier op de website jullie gedachten uitwisselen. Er zijn gesprekssuggesties voor geïnteresseerden, ongeacht iemands levensbeschouwing of voorkennis. Kies de versie voor geloofsgroepen als je de link wil leggen tussen het geloof in Jezus toen en jouw spiritualiteit vandaag. Tenslotte zijn er suggesties voor theologen en aanverwanten die meer willen lezen of bestuderen. 

Achtergrond

Voor wie meer wil weten. Achtergrondinformatie over het Romeinse Rijk, de landkaarten, de chronologie, noem maar op. Na elk hoofdstuk volgt een achtergrondartikel dat bij dat hoofdstuk past, en hier vind je alles bij elkaar.

Onthoud het

Gebruik bij het lezen telkens het schema met de twaalf hoofdstukken. Zo wordt je vertrouwd met een kapstok om elk bijbelboek een plek te geven in het grote verhaal dat je in je eigen hoofd opbouwt. Bovendien sluit elk hoofdstuk af met een korte samenvatting 'om te onthouden.' Al die samenvattingen samen vind je hier. Het is de rode draad waar je je eigen lees-, luister- en bespreekervaringen aan kunt ophangen.

Auteur

Bas van Os (1967) is werkzaam als bedrijfskundige en theoloog aan de Erasmus Universiteit op het gebied van Relational Economics, Values & Leadership en is verbonden aan het Erasmus Economics & Theology Institute.

Bas is in 2007 aan de Universiteit van Groningen gepromoveerd op het Evangelie van Filippus als mystieke doopinstructie. Hij gaf les aan de Universiteit van Utrecht over het Nieuwe Testament, de Griekse context daarvan en de bijbel in de actualiteit. Binnen de Society of Biblical Literature gaf hij leiding aan de werkgroep Psychological Hermeneutics en de werkgroup Construction of Early Christian Identities. Hij onderzocht de impact van Jezus op de overtuigingen van zijn volgelingen in Psychological Analyses and the Historical Jesus en schreef met Johanna Brankaer een inleiding en commentaar op The Gospel of Judas.

Met de klok mee: Paulus, Petrus, Andreas en Johannes als vertellers en vertalers van de Goede Herder. Fresco in de catacombe van St Thecla in Rome, 4e eeuw. © Archeologia Sacra.

Banner: collage door auteur van online-afbeeldingen van mummie-portretten uit met name Fayum, Egypte; diverse musea.