Opmerking: Dit langere hoofdstuk kan eventueel in tweeën gesplitst worden. Voor de tweede bespreking worden hieronder extra gesprekssuggesties gegeven.

De Bergrede horen in oorlogstijd

In welke strijd om macht, recht of middelen stond of sta jij? Vergelijk het eens met de strijd van de Joden binnen of tegen het Romeinse Rijk. Met welke rol voel jij je het meest verwant en in welke opzichten?

  • De Sicariër: de activist, de strijder voor gerechtigheid die bereid is geweld te gebruiken voor het goede doel – ‘waar gehakt wordt vallen spaanders.’
  • De Farizeeër: de deugdzame mens die trouw en zuiver wil leven in een corrupte wereld.
  • De Esseen: de idealist die zich terugtrekt uit de maatschappij om met gelijkgestemden een plek te scheppen waar het wél goed is.
  • De Sadduceeër, de bestuurder die zijn best doet om de maatschappij zoals die nu is goed te laten functioneren en daarbij kiest voor orde en stabiliteit.

Beluister de Bergrede in Mat 5, 6 en 7 nu eens vanuit de rol(len) die je gekozen hebt. Je hoeft niet voor een ander te luisteren. Besef dat het de compositie van Matteüs is. Hij heeft een serie citaten bewerkt, geordend en tot een nieuw geheel gemaakt. Voel je dus vrij om bij elk citaat na te denken wat deze woorden voor jou kunnen betekenen, ook los van de Bergrede. Vertel elkaar wat voor gevoel er bij je op kwam tijdens het beluisteren van bepaalde teksten; zoek eens uit waar dat gevoel vandaan kan komen. Hoe heeft dat te maken met de rol(len) die je koos en hoe jij in het leven staat?

Zoals Jezus de wet uitlegt...

Kun je vertellen welke stelling je het meest aanspreekt en of dat ook iets met jouw eigen leven te maken heeft?

  • “Zoals Jezus de wet uitlegt kan ik er nooit aan voldoen. Dan moet ik het van de genade hebben.”
  • “Zoals Jezus de wet uitlegt kan niemand eraan voldoen. Dan heeft ook niemand het recht om een ander te veroordelen. Ik ook niet. Mij ook niet.”
  • “Zoals Jezus de wet uitlegt moet ik meer op God letten en minder waarde hechten aan wat mensen van mij vinden.”
  • “Zoals Jezus de wet uitlegt blijft er altijd ruimte om te groeien en meer op de Vader te gaan lijken.”
  • “Zoals Jezus de wet uitlegt …” (maak zelf verder af).

Bouwen op de rots

Als jij iets uit de Bergrede kunt gebruiken om je leven te voorzien van een steviger fundament: wat zou je dan willen veranderen in je denken, in je spreken of in je doen? Daar zou je vanavond heel concreet voor kunnen bidden.


Aanvullende suggesties voor een tweede bespreking

In het geval dat de bespreking van dit hoofdstuk in tweeën gesplitst wordt, zouden jullie de tweede avond Matteüs 13-28 kunnen bespreken:

De schrijver van Matteüs lijkt zichzelf te zien als een schriftgeleerde. Kijk bijvoorbeeld naar 13:52: 'iedere schriftgeleerde die een leerling geworden is voor het koningsschap van de hemelen, is gelijk aan een huismeester die uit zijn schatkamer oude én nieuwe dingen uitstort.' Wat zijn dan oude en wat nieuwe dingen? Zou deze uitspraak ook op religieuze leiders van vandaag kunnen slaan?

Matteüs 23 is zo'n rede van Jezus die door de schrijver bijeengebracht is. Juist voor zo'n schriftgeleerde als Matteüs is het een enorme zelfkritiek. Wat zijn de verleidingen en uitdagingen voor religieuze leiders en de theologen van vandaag? Waarom waarschuwt Jezus hen in vers 8-12 om zich geen rabbi, vader (pater) of meester (dominee) te laten noemen? Waarom doen Joodse, katholieke en protestantse geestelijken dat dan toch?

Welke functies vervult Matteüs 23 in het verhaal van Matteüs (zoals de opmaat naar de veroordeling van Jezus door de leiders van zijn eigen volk), en in zijn actuele boodschap aan zijn broeders en zusters (even vrome gelovigen in het zicht van de verwoesting van de tempel). Als wij onszelf nu eens zien als vrome Farizeeërs: welke functie kan zo'n donderpreek dan voor ons hebben?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen