Paulus vertaalt Jezus

Paulus vertaalde de radicale liefde van Jezus voor alle mensen in een revolutionaire uitspraak, althans voor zijn tijd. Bevrijd van wetten en regels die scheiding maken tussen mensen zijn we niet langer gedefinieerd door onze sociale status als Jood of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw: we zijn allemaal kinderen van de Allerhoogste en stuk voor stuk waardevol (Gal 3:26-29). Dat was voor Paulus ook een leerproces. In hoeverre hebben wij die les inmiddels geleerd en verinnerlijkt? Of blijft het ook voor ons een vroom ideaal en delen we de mensheid nog steeds op in hokjes en vakjes gebaseerd op ras, geslacht of sociale klasse?

Hoe belangrijk zijn de Joodse wortels?

Wat vind je van de discussie tussen Paulus en Jakobus? Moet je religieus zijn om Jezus te volgen op zijn hero’s journey?

  • Jakobus vindt van wel: Jezus is een Jood en zonder zijn Joodse geloof kan je hem niet begrijpen. Hoe kun je een huis bouwen als je niet weet waar je fundamenten liggen?
  • Paulus vindt van niet: alle religies en ideologieën zijn tijdgebonden. Voor je het weet worden het onderdrukkende structuren die mensen de wet voorschrijven en opdelen in wij en zij. Ze zijn alleen nuttig in opvoedkundig opzicht, zolang je maar beseft dat de Goddelijke belofte aan Abraham daar bovenuit gaat: in jou zullen álle mensen gezegend worden.

De belofte aan Abraham

Wat vind je van deze ‘blauwdruk’ voor het leven: tot zegen zijn is gezegend worden. Geluk krijg je niet door ernaar te streven; het kan je toevallen als je anderen gelukkig maakt. Klopt dat? Heb je daar zelf voorbeelden van?

Hoe belangrijk zijn Christelijke wortels?

Paulus vocht voor die volwaardige gemeenschap van alle mensen, ongeacht hun verschillen of religie. Denk jij dat je Jezus zou kunnen volgen als humanist (hij was immers mens), moslim (hij is de profeet Isa én de komende Messias in de Koran) of jood (hij was een praktiserende Jood)?

Is het volgen van Jezus tegenwoordig een individuele keuze of iets waar mensen anderen bij opzoeken? Wat vind je van mensen die niet naar de kerk gaan maar wel christen blijven, of die geen christen willen zijn maar wel Jezus volgen?

Hoe hangt jouw denken samen met de individualisering van de afgelopen eeuw of met de gedachte dat de mens bij uitstek een sociaal wezen is? In hoeverre is spiritualiteit voor jou iets individueels of juist iets collectiefs?

Wat vind je van het argument van Tom Holland (Heerschappij, 2020) dat zowel de culture wars (tegen abortus, homohuwelijk en dergelijke) als de social justice beweging terug te voeren zijn op de binnen-christelijke tegenstelling tussen de traditioneel geloof en de radicale gelijkwaardigheid die we hier al zien botsen?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 5 sterren
1 stem

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Afbeeldingen in het publieke domein