Waar is God?

Drie oorlogen waren er tussen Romeinen en Joden en God heeft zijn volk niet verlost. Stel je voor dat jij een Jood was toen. Welke uitspraken zouden het dichtst bij jouw gevoel komen?

  • Waar is God, bestaat Hij wel?
  • God heeft ons in de steek gelaten. Is God wel goed en betrouwbaar?
  • Dit godsbeeld is vals: het is onderdrukkend en zaait verdeling.
  • Wij hebben het verbond verbroken, kan het nog hersteld worden?
  • God steunt ons in deze moeilijke tijd. Hij helpt ons ook hier doorheen.

Zie je overeenkomsten met de vragen die mensen hebben gesteld na de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, of hoe mensen zich nu voelen onder de dreiging van klimaatverandering en wereldwijde crises?

Waar sta jij?

Veel volgelingen van Jezus, Joden en niet-Joden, moesten op verschillende momenten een keuze maken in de strijd: waar sta jij? Stel je voor dat jullie christenen waren toen, hoe zouden jullie dan reageren wanneer je Joodse vrienden of juist je Romeinse buren jullie onder druk zetten?

  • Meevechten met onze geloofsgenoten!
  • Niet meevechten maar wel laten zien dat we solidair zijn met onze broeders en zusters, zelfs als dat gevaarlijk kan worden voor ons.
  • Laten zien dat wij een nieuw volk van God zijn, geen joden of heidenen.
  • Niks laten zien, onderduiken!
  • De opstandige Joden en die religieuze fanaten openlijk veroordelen.

Radicalisering

Hoe denk je dat jullie kerk nu kan omgaan met het radicale invloeden in het Jodendom waaruit ze is voortgekomen, of in de Islam en het Humanisme die in belangrijke mate uit het christendom zijn voortgekomen? Wat doen we als mensen ons onder druk zetten om positie te kiezen rondom militant zionisme, gewapende jihad of social justice warfare ? Wat doe je als mensen in je eigen geloofsgemeenschap radicaliseren of juist wegduiken?

Inspiratie gereguleerd?

De vorming van een 'canon,' een maatstaf voor het Nieuwe Testament, was rond 200 óók een strijd van een vervolgde beweging over wat je wel en niet zou moeten zeggen over God en Jezus. Wat vind je van hun gedachte om dat te beperken tot de breed gedragen geschriften van de apostelen? Wat vind je van de ontwikkeling om die geschriften als ‘heilige schrift’ te gaan zien naast of in plaats van de Hebreeuwse Bijbel? En wat zie je als voor- en nadelen van de ontwikkeling dat deze woorden op papier het ‘woord van God’ zijn gaan heten, naast en soms in plaats van Jezus zelf en het spreken van de Heilige Geest?

Evaluatie

Haal je verlangens en verwachtingen uit het begin nog eens terug. Zijn die beantwoord? Waren er dingen die anders liepen? Waar zou je meer van willen ontdekken of ervaren?

Heb je je verbonden gevoeld met de vertellers en vertalers van het eerste uur? Welke overeenkomsten en verschillen zie je tussen hun geloofsleven en het jouwe? Welke persoon, welk verhaal of welk idee in het Nieuwe Testament heeft je het meest aangesproken? Hoe hangt dat samen met jouw eigen leven?

Hoe vond je het om het materiaal te overdenken of te bespreken? Wat heeft je daarbij geholpen of wat maakte het lastig? Wat heb je aan anderen gehad? Probeer elkaar daarvan bewust te maken door concreet te benoemen waarom wat zij of hij deed goed was voor jou.

Waar verlang je nu naar voor jezelf, voor deze groep of andere vrienden, of voor je eventuele kerkelijke gemeente? Op wat voor manier en met wie zou je dat de komende tijd kunnen vormgeven? Wat heb je nodig om dat in gang te zetten?

Deel eventueel je ideeën met anderen in de reacties hieronder, of laat weten in welk vervolgproject je interesse hebt.

Zegen

Wellicht kunnen jullie afsluiten met een zegen voor elkaar - uitgesproken, gebeden of gezongen

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen