Opmerking: Dit langere hoofdstuk kan eventueel in tweeën gesplitst worden. Voor de tweede bespreking wordt hieronder nog een extra gesprekssuggestie gegeven.

Onderdrukking of vrijheid?

Deze keer zouden jullie na kunnen denken over de spanning tussen de vrijheid in Christus en de huisregels in deze brieven, in het bijzonder in het licht van slavernij en machtsverschillen tussen mensen. Omdat dit aan gevoelige punten raakt is het goed om vooraf te vragen waar mensen risico’s zien of zelfs bang voor zijn gezien hun eigen ervaringen. Dan kun je vooraf hiervoor bidden en rekening houden met elkaar.

Jezus volgen

Paulus en Petrus presenteren de huisregels niet als een blauwdruk voor een perfecte wereld, maar als het volgen van Jezus in de sociale werkelijkheid van het Romeinse Rijk. Dat geeft een nieuwe waardigheid. Kijk bijvoorbeeld naar de manier waarop 1Pet 2:9-12 de huisregels inleidt. Na de regels wijst de schrijver op het lijden van Jezus (1Pet 3:18-22), net zoals Paulus dat doet in de prachtige 'hymne' in Filippenzen 2:1-15. Het gehoorzamen krijgt dan een doel. Hoe kijken jullie de houding van Christenen in het huwelijk of tegenover autoriteiten (bijvoorbeeld werkgevers of overheden)? 

De rol van het Christelijk geloof

In de geschiedenis hebben we steeds mensen gezien die vanuit het evangelie gestreden hebben voor emancipatie en burgerrechten, maar ook dat kerken bestaande machtsstructuren hebben goedgepraat en de slavenhandelaren in hun midden niet aangepakt. Wat vind je van deze stellingen:

  • De liefde van Jezus en het radicale evangelie dat Paulus verkondigde hebben het zaad gezaaid voor de gelijkwaardigheid van alle mensen.
  • De huisregels in het Nieuwe Testament hebben de emancipatie onnodig lang tegengehouden. Als ze bedoeld zijn om conflicten te verminderen zodat we meer mensen met het evangelie kunnen bereiken, dan hebben we in deze tijd nieuwe huisregels nodig.

Bidden voor gerechtigheid

Ook nu is het een uitdaging hoe volgelingen van Jezus omgaan met sociale ongelijkheid en emancipatie. Welk onrecht ervaar jij? Hoe ligt voor jou de relatie tussen gerechtigheid, liefde voor de ander en niet-oordelen? Mag dat verschillen? Kun je elkaar aanvullen? Willen jullie ervoor bidden?


Aanvullende suggesties voor een tweede bespreking

In het geval dat de bespreking van dit hoofdstuk in tweeën gesplitst wordt, zouden jullie de tweede avond de brieven aan de Kolossenzen, aan Filemon en aan de Efeziërs kunnen bespreken:

Lees het briefje aan Filemon rustig een eerste keer voor. Geef iedereen de kans om vragen te stellen over de situatie zodat iedereen de brief goed begrijpt voordat jullie verder gaan.

Verdeel nu de rollen: wie wil er zich inleven in de rol van Paulus en Timotheüs, van Onesimus, van Tychikus, van Filemon, van Appia en Archippus (de gastvrouw en gastheer). Denk vooraf na wat je spannend vindt als je bedenkt of hoort dat Tychikus voor Onesimus in het openbaar een brief aan Filemon gaat voorlezen. Wat kan er misgaan?

Laat degene die zich inleeft in Tychikus vervolgens de brief een tweede keer lezen en nu echt voordragen met passie. Ieder ander luistert vanuit de rol die zij of hij gekozen heeft. Vertel en bevraag elkaar: wat heeft de persoon die je in gedachten had gevoeld tijdens het voorlezen van de brief of bepaalde passages?

Maak nu de stap naar vandaag: kun je een moment benoemen dat jij besefte dat je deel uitmaakte van een systeem waarin sommige mensen onrecht aangedaan wordt. Was jouw positie daarbij die van een Onesimus, een Filemon, een Paulus of een omstander? Is er iets waar je vergeving voor wil vragen of leren geven?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen