De groei van het vroege Christendom

Alleen al het aantal gemeenten in Asia dat aangesproken wordt in de 7 brieven van de Openbaring is een indicatie van de snelle groei van het vroege christendom. Voor een idee te krijgen van wat (exponentiële) groei eigenlijk is en welke sociologische factoren een rol gespeeld kunnen hebben bij deze groei verwijs ik naar Rodney Stark's The Rise of Christianity: How the Obscure, Marginal Jesus Movement Became the Dominant Religious Force in the Western World in a Few Centuries (1997). Stark kijkt bijvoorbeeld naar het aanvankelijk Joodse karakter van de beweging, de ontwikkeling van een cultus buiten Palestina met ruimte voor vrouwen in leidende posities (althans in de eerste tijd) en de effecten van migratie, geboorteoverschot, epidemieën en martelaren. Het Christendom groeide vooral omdat het nieuwkomers de familierelaties die ze misten en hen een overtuigend beter leven en betere toekomst bood. De kritiek op Stark en mijn eigen uitwerking in verschillende groeiscenario's geef ik in hoofdstuk 5 van Psychological Analyses: "Modelling a New Religious Movement."

Beter leren luisteren

Om de Openbaring van Johannes beter te verstaan is het goed om de Joodse literatuur waarmee de auteur in gesprek is voor het beluisteren nog eens door te bladeren. Een goed commentaar kan je helpen om de vele toespelingen in een enkele tekst te zien. Maar om een gevoel te krijgen voor wat de auteur oproept bij zijn publiek is het goed om vertrouwd te raken bij teksten die zij ook vaak al kenden. Denk vooral aan Ezechiël 1-10 en 40-48, Zacharia, Daniël 7-12, Matteüs 24 en Romeinen 11. Je kunt ook denken aan 1 Henoch en verwante literatuur, zoals samengebracht door James Charlesworth in The Old Testament Pseudepigrapha, volume 1: Apocalyptic Literature and Testaments. Wat voor indruk maakt deze literatuur op jou? Hoe kwam zulke werken tot stand, gezien de vele toespelingen, resonanties? Wat motiveerde de auteurs? Wat deed het herkennen van die mozaïekstukjes met de luisteraars? Welke nieuwe verbanden zien en horen zij? 

Toekomstvoorspellingen?

De uitleggers van de Openbaring hebben de tekst hebben deze vaak of als symbolisch gezien of als een voorspelling van een concrete toekomst. In het eerste geval gaat het dan om tijdloze waarheden. In het laatste geval hebben sommigen de tekst gezien als een vroege voorspelling van de val van Jeruzalem in het jaar 70, als een voorspelling van de val van het Romeinse rijk, of als een nog uit te komen voorspelling van het einde van de wereld. Zie voor een parallel-commentaar in vier kolommen naast elkaar: Steve Gregg, Revelation: Four Views (1997,2013). In hoeverre komt de benadering in Vertellers en Vertalers overeen met dergelijke traditionele visies en waarin verschilt deze daarvan?

Nieuwe vormen van exegese en kritiek

Openbaring is door haar beeldenrijkdom een aantrekkelijke tekst voor beoefenaars van bijvoorbeeld literaire, psychologische, postkoloniale, feministische, ecologische of politieke exegese. Zie voor een verzameling hiervan: Russell Morton (red.), Recent Research on Revelation.

Johanneïsche begrippen

Pak een concordantie (of een bijbelprogramma op de computer) en vergelijk het gebruik van enkele sleutelbegrippen in de Openbaring van Johannes met Het Evangelie en de Brieven van Johannes enerzijds, en met de overige delen van het Nieuwe Testament anderzijds. Denk bijvoorbeeld aan het Lam van God, het Woord, de 'Ik ben'-woorden van Jezus, het water des levens, het licht, de bruid etc. Hoe overeenkomstig en hoe specifiek Johanneïsch worden dit soort begrippen gebruikt? Kijk ook eens naar de verschillen, zoals het liefdesgebod, de eenheid van Vader en Zoon, het eeuwige leven en de rol van de Heilige Geest in het Evangelie en de Brieven, tegenover de strijd met Rome/het Beest en de nieuwe hemel en de nieuwe aarde in de Openbaring. Hoe weeg je de overeenkomsten en verschillen als het gaat om het auteurschap of het bestaan van een Johanneïsche school?

Hoe vind je deze suggesties?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke suggesties verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Wees vriendelijk, constructief en respectvol in je reactie op anderen. Plaats reacties hieronder dan ook onder je eigen naam. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen