Lees je het Nieuwe Testament als gelovige, thuis of in de kerk en wil je die tekst beter begrijpen? Vraag je je af hoe het was voor de mensen toen? Wil je delen in hun geloof, hun twijfels en hun gemeenschap? Wil je met anderen doordenken wat dit betekent voor je leven en je geloofsgemeenschap nu? Wil je biddend zoeken naar Gods inspiratie? 

Lees of luister

De tekst van de hoofdstukken van deze leeswijzer is gelijk voor all drie de doelgroepen. De tekst van de hoofdstukken vind je hier.

Overdenk en bespreek

Voor elk hoofdstuk kun je hier suggesties vinden speciaal voor geloofsgroepen zoals die van jullie. De bespreking van de langere hoofdstukken (5, 7, 8, 9, 10 en 12) kun je eventueel ook in tweeën splitsen.

Klik hieronder op de link van het suggestie voor het hoofdstuk dat je wil overdenken of bespreken:

1. De weg van Jeshoe.
2. De schaduw van Caligula.
3. Visserslatijn. 
4. Vechten om de vrijheid. 
5. Liefde en losbandigheid. 
6. Leren om niet te oordelen. 
7. Nieuwe regels voor nieuwe gelovigen. 
8. "Dood aan de Christenen!". 
9. "Heb je vijanden lief". 
10. Gedreven door de Geest. 
11. Gezichten in de nacht. 
12. "God is Liefde".
Epiloog: De geboorte van het Nieuwe Testament.