Diversiteit en eenheid

In de Romeinenbrief probeert Paulus een gemeenschap te versterken die gebaseerd is op twee principes: de met name Joodse gelovigen moeten stoppen met het veroordelen van de niet-Joden en de laatsten moeten niet op elkaar neerkijken op het Joodse volk, dat er in hun ogen vreemde wetten op nahoudt.

Waar zie je dat terug in onze tijd? Wie zijn de ware gelovigen (fundamentalisten en ideologen) die de neiging hebben de ander te veroordelen wanneer die niet even fanatiek achter de goede zaak gaan staan? De relativerende, ‘verstandige’ mensen, die denken dat het niet zo’n vaart zal lopen of dat de waarheid in het midden ligt, die neerkijken op de kortzichtigheid van de eersten? Wanneer is de dynamiek tussen die houdingen productief en wanneer leidt het tot verdeeldheid, gebrek aan verandering of harde conflicten?

Liefhebben en niet-oordelen

Paulus leerde deze twee principes van Jezus. Liefhebben en niet-oordelen. Je zou kunnen zeggen dat in de dynamiek tussen die twee krachten de weg van Jezus bewandeld wordt. Dit antwoordt Jezus op de vraag wat het belangrijkste gebod in de Joodse wet is. Niet de tien geboden, maar de oproep tot de liefde voor God en al zijn schepselen (Matteüs 22:37,39):

Je zal de Here, je God, liefhebben

met heel je hart, en met heel je ziel, en met heel je verstand.

En je zal je naaste liefhebben, evenals jezelf.

De drie worden één in de liefde voor God die al zijn kinderen liefheeft, zelfs en misschien in het bijzonder degenen die verloren lijken. Hoe meer we hem liefhebben, hoe meer we beseffen dat we hem niet kunnen liefhebben wanneer we niet van onszelf of onze naaste houden.

Dit zegt Jezus in Lucas 6:37-38 (en Matteüs 7:1-2):

Oordeel niet en jij zal niet geoordeeld worden.

Veroordeel niet en jij zal niet veroordeeld worden.

Laat los en jij zal losgelaten worden.

Geef en jou zal gegeven worden:

Een goede geschudde en vastgedrukte schep graan

zal men je in de schoot werpen.

Want met de maat waarmee jij (toe)meet,

zal ook jou toegemeten worden.

Bespreek de volgende gedachte eens: Liefde voor jezelf, de ander en voor God zet ons aan het belang van zowel het individu als het geheel te zoeken. Liefde voor het geheel (God) sluit de liefde voor het individu in. Niet-oordelen leert ons geen claim te leggen op de ander maar zó te communiceren dat we zelf en samen kunnen kiezen voor wat goed en haalbaar voor iedereen is. In die spanning blijven we naar elkaar luisteren en bewegen we mee met elkaar.

Wat hebben mensen nodig om zo met elkaar om te kunnen gaan?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 5 sterren
1 stem

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Afbeeldingen in het publieke domein