Opmerking: Dit langere hoofdstuk kan eventueel in tweeën gesplitst worden. Voor de tweede bespreking wordt hieronder nog een extra gesprekssuggestie gegeven.

Schaam je je soms voor het label 'Christen'?

Wat doe je als je geloof een 'stigma' wordt? De brieven van dit hoofdstuk zijn gericht aan mensen die het vertrouwen in de beloften van hun geloof dreigen te verliezen, die moe worden van hun taak in de gemeente of die zelfs af dreigen te haken. Het enthousiasme van vroeger lijkt ver weg. Herkennen jullie dat in onze tijd en misschien ook bij jezelf?

De tijdgeest

Sinds de jaren tachtig is het beeld de kerk als bastion van goede bedoelingen en betrouwbaarheid omgeslagen. Het liegen over pedofiele priesters en incestueuze ouderlingen heeft de kerk geen goed gedaan. Verdienen daders wel een tweede kans als dat ten koste gaat van de slachtoffers? Ook de culture wars in de Verenigde Staten hebben hun sporen nagelaten. Het christelijk geloof werd steeds meer geassocieerd met de onderdrukking van homoseksuelen, het goedpraten van slavernij en het achterstellen van vrouwen. Geloof kwam ook tegenover wetenschap te staan. Tegenwoordig associëren progressieve mensen het christendom met witte mannen die de wereld gekoloniseerd en uitgebuit hebben. En van de weeromstuit claimen rechts-conservatieve mensen het christendom als symbool van hun superieure westerse cultuur, de verdedigingslinie tegen islam en socialisme. Natuurlijk zijn die beelden allebei eenzijdig en eigenlijk ook gewoon verkeerd. De leer van Jezus sloeg het meest aan bij vrouwen, slaven en migranten die daarin een nieuwe waardigheid vonden. Het werd een Joodse beweging die zich opende voor andere culturen en gelovigen. Ze bereikte Ethiopië eerder dan Frankrijk, India eerder dan Nederland en China eerder dan Scandinavië. En hoewel de kerk als meerderheidsreligie steeds besmet raakte met de zonden van haar tijd, droeg de boodschap van het evangelie bij aan sterke relaties, bloeiende gemeenschappen, het einde van de slavernij (in Europa in de middeleeuwen en wereldwijd in de 19e eeuw), de universele rechten van de mensen, en onderwijs en burgerrechten voor iedereen.

Wat is jullie reactie op deze beelden? Accepteren of tegen ingaan? Afhaken of stug doorgaan? Nieuwe vormen vinden? Terug naar Jezus of juist naar een abstracter godsbegrip?

Wat zou Jezus doen?

Jezus ging de mensen voor in kwetsbaarheid en nederigheid. Hij leerde ze om lief te hebben en niet te oordelen. Zijn leerlingen vormden nieuwe ‘families’ die elkaar leerden bij te staan en te leven vanuit het vertrouwen op God die ons draagt en vanuit de hoop op een betere wereld.

Kunnen volgelingen van Jezus elkaar nog steunen? Kunnen de progressieven en conservatieven van deze tijd daar nog iets aan hebben? Kunnen jullie daar in je eigen omgeving nog aan bijdragen?

Denk eens aan de persoonlijke woorden van Palus voor Timoteüs die hij in de gemeente laat voor lezen. Heb jij iemand die je zou willen bemoedigen? Wat zou je hem of haar, en de gemeente er om heen, willen laten horen?

Gebed

In het afsluitend gebed zou het mooi zijn nu eens niet voor specifieke dingen te danken of te bidden, maar eenvoudigweg te benoemen voor God hoe je je voelt als gelovige in deze wereld en daarna te vragen of iemand een lied heeft dat hierbij aansluit.


Aanvullende suggesties voor een tweede bespreking

In het geval dat de bespreking van dit hoofdstuk in tweeën gesplitst wordt, zouden jullie de tweede avond de brief aan de Hebreeën kunnen bespreken:

Hoe vind je het om de brief als Joodse gelovige in bijvoorbeeld Efeze te lezen; als iemand die niet weet wat hij of zij moet doen: de opstand tegen Rome steunen, trouw blijven aan de geëxecuteerde Paulus, of laten zien dat je een goede burger bent van Efeze en het Romeinse Rijk? Heb je nog iets te verwachten of kun je beter afwachten tot de storm weer gaat liggen? Wat is de 'rust' in hoofdstuk 3 en 4 die God nog voor zijn volk in petto heeft, door Jezus als een nieuwe Jozua (4:8-10)?

Welke betekenis krijgt het hogepriesterschap van Jezus in deze brief (4:14-16 en 10:19-24)? Welke bemoediging gaat daarvan uit?

Wat is de functie van 'geloof' in Hebreeën 11 in relatie tot wat je hoopt en wat nog zichtbaar moet worden? Hebben jullie verhalen van vandaag waarin mensen door hun 'geloof' konden volhouden in hun levensroeping?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen