Heilige Geest

Leef jij vanuit je inspiratie? We spreken wel van de geest van de tijd, of de geest van een boek, of de team spirit van een groep. Lucas beschrijft hoe de ‘heilige geest’ de mensen inspireert, woorden geeft, troost, corrigeert, inzicht geeft en kracht. Vanavond de uitnodiging om je eigen ervaringen te delen met elkaar. Jullie eigen ‘handelingen.’

Deel je inspiratie

Hier zomaar wat aanknopingspunten voor een mooi gesprek. Kijk eens welke vraag je aanspreekt, deel je verhaal en leef mee met de verhalen van anderen:

  • Sommige mensen hebben er moeite mee om te denken dat er een Goddelijke Geest, of een gedeeld bewustzijn is tussen mensen en God dat ons leidt. Geldt dat ook voor jou? Kun je wel denken vanuit een verlangen naar goedheid, schoonheid en waarheid, of een bron van liefde in jou, van waaruit je voortgedreven wordt? Kun je dat ook ‘Heilige Geest’ noemen en verhalen delen wanneer die Geest jou hielp om je eigen ego te overwinnen? Hoe kun je je daar meer voor open stellen?
  • Andere mensen hebben bijzondere omstandigheden meegemaakt in hun leven, waarin ze nieuwe inzichten opdeden of waarin bijzondere dingen hen overkwamen. Woorden in je zelf, woorden van anderen (noem het een boodschap van God), net op dat moment dat ze nodig waren.
  • Sommige mensen hebben bekeringsverhalen en kunnen vertellen van een ‘transitieperiode’ in hun leven waarin hemel en aarde elkaar leken te raken, zoals de pinksterervaring in de Handelingen. Sommige mensen ervaren gaven van de Heilige Geest in de vorm van genezende krachten, visioenen, profetieën of tongentaal. Dit gebeurt wereldwijd en door alle tijden heen, alleen minder in een meer rationele context. Hoe ga je om met hun verhalen?
  • Als je ‘geest’ ziet als gedachten die bezit kunnen nemen van mensen en hun gevoelens en daden aanjagen, zoals de tijdgeest, een ideologie of jullie team spirit, hoe zorg je er dan voor dat jij niet beheerst wordt door ‘onreine geesten,’ onzuivere gedachten die hun kracht ontlenen aan je begeerten, angsten en wrok? Hoe vul je jezelf met ‘heilige geest’ en hoe onderscheid je de geesten die in en om jou ‘waaien.’

Hoe kun je je meer openstellen?

Er zijn mensen die zich bewust openstellen meer vanuit inspiratie en intuïtie te handelen. Misschien iets kleins: je dacht aan iemand en besloot haar te bellen. Wat helpt jou om meer te luisteren naar ‘heilige geest’ in je dagelijks bestaan?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 5 sterren
2 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Afbeeldingen in het publieke domein