Waar is God?

Drie oorlogen waren er tussen Romeinen en Joden en God heeft zijn volk niet verlost. Stel je voor dat jij een Jood was toen. Welke uitspraken zouden het dichtst bij jouw gevoel komen?
- Waar is God, bestaat Hij wel?
- God heeft ons in de steek gelaten. Is God wel goed en betrouwbaar?
- Dit godsbeeld is vals: het is onderdrukkend en zaait verdeling.
- Wij hebben het verbond verbroken, kan het nog hersteld worden?
- God steunt ons in deze moeilijke tijd. Hij helpt ons ook hier doorheen.
Zie je overeenkomsten met de vragen die mensen hebben gesteld na de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, of hoe mensen zich nu voelen onder de dreiging van klimaatverandering en wereldwijde crises?

Waar sta jij?

Veel volgelingen van Jezus, Joden en niet-Joden, moesten op verschillende momenten een keuze maken in de strijd: waar sta jij? Stel je voor dat jullie volgelingen van Jezus waren toen, hoe zouden jullie dan reageren wanneer je Joodse vrienden of juist je Romeinse buren jullie onder druk zetten?
Wat doe je als mensen vandaag de dag je onder druk zetten om positie te kiezen rondom militant zionisme, gewapende jihad of social justice warfare? Wat doe je als mensen in je eigen kring radicaliseren of juist wegduiken?

Het verhaal van het Nieuwe Testament

De vorming van een 'canon,' een maatstaf voor de boeken van het Nieuwe Testament, was rond het jaar 200 óók een strijd van een vervolgde beweging over wat je wel en niet zou moeten zeggen over God en Jezus. Ga nog eens terug naar de afsluitende box in de inleiding van dit boek over Dan Brown en de Da Vinci Code. Vergelijk dat verhaal over keizer Constantijn in de vierde eeuw eens met deze epiloog. Welk verhaal vindt je geloofwaardiger? Welk verhaal vind je aantrekkelijker? Waarom? 

Evaluatie

Haal je verlangens en verwachtingen uit het begin nog eens terug. Zijn die beantwoord? Waren er verrassingen? Waar zou je meer van willen ontdekken of ervaren?

Wat is het beeld dat je nu hebt van het ontstaan van het Christendom en de impact daarvan op onze cultuur? Welke invloed wil je behouden, waar wil je vanaf?

Hoe vond je het om Vertellers en Vertalers te overdenken of te bespreken? Wat heeft je daarbij geholpen of wat maakte het lastig? Wat heb je aan anderen gehad? 
Waar verlang je nu naar voor jezelf, voor deze groep of andere vrienden? Op wat voor manier en met wie zou je dat de komende tijd kunnen vormgeven? Wat heb je nodig om dat in gang te zetten?

Deel eventueel je ideeën met anderen in de reacties hieronder, en laat weten in welk vervolgproject je interesse hebt.

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 5 sterren
1 stem

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Afbeeldingen in het publieke domein