Luisteren naar Jezus

De gedachte is dat Marcus werd ‘opgevoerd’ in de gemeente. Kijk bijvoorbeeld op YouTube naar David Suchet of Max McLean (in het Engels), of luister naar de app Mijn Bijbel van het NBG. Als je dat met meerdere mensen doet, zouden jullie kunnen afspreken dat iedereen specifiek luistert vanuit een bepaalde rol binnen en/of buiten het verhaal. Binnen het verhaal kun je dan denken aan Jezus, zijn moeder en broers, Johannes de Doper, de discipelen, de religieuze leiders (priesters, Farizeeën, wetgeleerden), of de politieke leiders (Herodes Antipas, Pilatus). Voor de rollen binnen het verhaal: wat voor ideeën heeft jouw rol over de rol van Israëls gezalfde en hoe past Jezus daarin of juist niet? Noem een tekst waarin je dat het scherpste zag. Welke verlangens, denkt jouw rol, vervult Jezus voor zijn volgelingen?

Luisteren naar Marcus

Je kunt ook je ook inleven in de verkondigers van het verhaal in de jaren 4o en 50 en hun publiek: Petrus die het evangelie brengt in Rome, Marcus, de jonge drietalige Jood die hem vertaalt voor zijn publiek, de Joodse migranten in Rome die naar hen luisteren of hun Romeinse vrienden die mee zijn gekomen. Voor de rollen buiten het verhaal is dit de vraag: wat kan de betekenis zijn van het leven van Jezus voor mensen buiten Israël? Welke verlangens, denkt jouw rol, vervult hij of kan hij vervullen voor de mensen die zich aansluiten ná zijn kruisiging?

Luisteren naar elkaar

“En jij,” vraagt Jezus, “wie zeg jij dat ik ben?”
Probeer eens om je te beperken tot het Evangelie naar Marcus bij het beantwoorden van die persoonlijke vraag. Twee begrippen staan daarin centraal: in welke opzichten is die Jezus in Marcus dan een mensenkind met vragen en twijfels? Waarom is of kan dat belangrijk zijn voor jou? In welke opzichten is hij een (of zelfs de) zoon van God? En waarom is of kan dat belangrijk zijn voor jou?

Stel je voor dat je naar Galilea kunt gaan om daar Jezus zelf, als de opgestane heer, te ontmoeten, zoals het einde van Marcus het stelt. Wat zou je hem vragen en vertellen, waar zou je hem voor danken?

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 3 sterren
2 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen