Theologen en aanverwanten: Hou jij er van om het Nieuwe Testament kritisch te bestuderen? Ben je geïnteresseerd in een verhalende lezing van het Nieuwe Testament als geheel? Zoek je naar nieuwe manieren om over je vakgebied te communiceren met geïnteresseerden en geloofsgroepen?

Lees of luister

De tekst van de hoofdstukken van deze leeswijzer is gelijk voor all drie de doelgroepen. De tekst van de hoofdstukken vind je hier.

Leer van geïnteresseerden en geloofsgroepen

Je kunt als theoloog schatten ontdekken in de reacties die geïnteresseerden en gelovigen achterlaten: Hoe werkt het verhaal vandaag nog steeds door?

Overdenk en bespreek

Voor elk hoofdstuk kun je hier suggesties vinden speciaal voor theologen en aanverwanten zoals jij. Klik hieronder op de link van het suggestie voor het hoofdstuk dat je wil overdenken of bespreken:

1. De weg van Jeshoe.
2. De schaduw van Caligula.
3. Visserslatijn.
4. Vechten om de vrijheid. 
5. Liefde en losbandigheid. 
6. Leren om niet te oordelen. 
7. Nieuwe regels voor nieuwe gelovigen. 
8. "Dood aan de Christenen!". 
9. "Heb je vijanden lief". 
10. Gedreven door de Geest. 
11. Gezichten in de nacht. 
12. "God is Liefde".
Epiloog: De geboorte van het Nieuwe Testament.