Opmerking: Dit hoofdstuk is wat langer. De bespreking kan eventueel in tweeën gesplitst worden. Voor de eerste bespreking zou je je dan kunnen beperken tot het Evangelie en waarin dit zich onderscheidt van Marcus, Matteüs en Lucas. Je zou in dat geval op de eerste avond het verhaal van de spijziging in Mar 6:32-56 en Joh 6 naast elkaar kunnen bekijken.

Welke overeenkomsten zie je? Hoe vullen de verhalen elkaar aan als je iets wil begrijpen over de tijd van Jezus en de spanning die er was rond zijn politieke rol?

Welke verschillen zie je? Waar komt de lange redevoering in de synagoge vandaan (Joh 6:26-59)? Probeer dit eens te lezen als een verhalende preek van een Joodse Johannes in Asia over het avondmaal, bijvoorbeeld naar aanleiding van Mar 6:52. 

Joodse mensen vonden het consumeren van bloed een gruwel, laat staan mensenbloed of mensenoffers. Waarom gebruikt Johannes dit beeld dan zo nadrukkelijk? Hoe weet hij het dilemma van Joodse mensen in zijn omgeving, die twijfelen of ze mee kunnen doen aan het avondmaal, te verwoorden? Welk argument geeft hij hen dat dit anders is? Waar doet 'Ik ben het Brood van het Leven je aan denken?

Johannes laat Jezus in vers 63 wijzen op het verschil tussen vlees en geest, tussen een letterlijke interpretatie en het zien van een 'hemelse' werkelijkheid. Het vlees heeft geen nut, zegt hij. Kun je je voorstellen dat dit hielp in het gesprek rond het avondmaal? Kun je je ook voorstellen dat groepen die niet in de goedheid van de schepping of de lichamelijke opstanding geloofden, deze woorden met dankbaarheid gebruikten?


Het Woord is vlees geworden

Joh 6:63 wijst op de geestelijke werkelijkheid: 'Het vlees heeft geen nut.' Daartegenover lezen we 'Het woord is vlees geworden,'  in Joh 1:14. We hebben het zelf gezien en gevoeld, zegt 1Joh 1:1. Hoe zie jij de waarde van het lichaam en de schepping? Kun jij God ervaren in het lijden en verblijden hier op aarde?

Liefde

De schrijver van 1 Joh zegt dat God liefde is en dat wie liefheeft eigenlijk niet kan zondigen. Je zult wel fouten maken maar je mag die eenvoudig erkennen zonder angst voor oordeel of straf. Daardoor verlang je des te meer naar het goede en het zuivere en verliest de zonde de macht om je van God te scheiden. Als iemand moeite heeft om daarop te vertrouwen, dan kun je elkaar steunen. Is die boodschap iets waar jij mee bent opgegroeid of op latere leeftijd vertrouwd mee bent geraakt? Of is het nieuw en vreemd voor je? Zou je ernaar verlangen?

De schrijver zegt daarmee ook dat wie zich afsluit voor de liefde en het lijden van broeders en zusters in deze wereld, zich afsluit voor God. Hij of zij zal God niet ervaren zoals die werkelijk is. Herken je dat? En heb je ooit gemerkt dat als je liefhebt en liefde ontvangt je daarin God kunt ervaren?

Eeuwig leven

De schrijver zegt: Wat we zullen zijn is nog onbekend maar we zijn nu al kinderen van God en we mogen groeien en worden als hij. Welke ideeën over het eeuwige leven spreken jou het meeste aan?

  • Ik zie uit naar een vernieuwing van hemel en aarde, waarin het lijden van deze wereld voorbij is en mensen met elkaar omgaan in liefde.
  • Ik verlang naar een leven ná dit leven waarin ik mijn geliefden mag ontmoeten en bij God mag zijn.
  • Ik ervaar het eeuwige leven nu al, in de liefde van God en mensen.

Gebed om eenheid

Ter afsluiting zouden jullie het afscheidsgebed van Jezus kunnen bidden uit Johannes 17.

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen