Nicodemus, eerste scène

De jonge en radicale profeet Jezus veroorzaakt een opstootje in de tempel. Een sympathieke lid van de Hoge Raad, Nicodemus, opent het gesprek om hem met zachte hand in terug het gareel te brengen. Lees Joh 3:1-16 eens samen door. Wat gebeurt daar? Wat zegt Jezus met het beeld van de geest/wind (twee vertalingen van hetzelfde woord)? Jezus laat een verwarrend beeld achter op het netvlies van Nicodemus: zoals Mozes het beeld van de giftige slang in de woestijn op een stok omhoogstak moet ook mensenzoon omhooggestoken worden - gekruisigd worden. Welke afschrikwekkende associaties roept Jezus zo op tussen hemzelf en die slang? Waarom zou hij dat doen?

Nicodemus, tweede scène

In Joh 7 gaat het verhaal verder. Jezus wordt een verleider (vers 12) en door demonen bezeten genoemd (vers 20). De Hoge Raad stuurt een arrestatieteam. Lees Joh 7:37-53. Welke houding zie je daar bij Nicodemus? Hoe staat hij tegenover Jezus?

Nicodemus, derde scène

Het verhaal eindigt bij het kruis in Joh 19. De Hoge Raad heeft hem aangeklaagd en Jezus is gestorven. De leerlingen zijn gevlucht, alleen vrouwen en de jonge leerling die Jezus liefhad, staan bij het kruis. Lees Joh 19:25-42. Wat is Jezus’ emotie daar? Welk voorbeeld geeft hij aan zijn leerling? Wat voor risico’s nemen Jozef en Nicodemus? Wat hebben ze de laatste 24 uur meegemaakt tijdens de rechtszaak, de veroordeling en de kruisiging waar Jezus een langzame marteldood stierf? Hebben zij de slang gezien of een mens? De zoon van satan of de zoon van God?

Wat bedoelt Johannes met 'zoon'?

Uit Joh 8:44 leren we dat de uitdrukking ‘zoon van’ gaat niet alleen over je biologische afkomst. Het gaat ook over de vraag op wie je lijkt, wiens gedrag je overneemt, wiens erfgenaam je bent en op wiens gezag je spreekt. Ben je een zoon van God of een zoon van de duivel? Die vraag staat ook centraal in de brief van de geliefde leerling, in 1Joh 3:8-10. Hij beschrijft zijn gevoel bij de kruisiging in zijn brief. Lees 1Joh 4:7-16. Wat is de essentie waarin Jezus op God lijkt? Kun je dat ook omdraaien, dat ons beeld van God radicaal veranderde toen Johannes en zijn vrienden in Jezus ontdekten wie of wat ‘God’ ten diepste is?

Eeuwig leven

De schrijver roept het uit in 1Joh 3:1-2: Wat we zullen zijn is nog onbekend maar we zijn nu al kinderen van God en we mogen groeien en worden als hij. Zo omgaan met God/Jezus noemt hij ‘eeuwig leven.’ Welke ideeën over het eeuwige leven spreken jou het meeste aan?
- Ik zie uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, wanneer alle dingen nieuw zijn en het lijden hier voorbij is.
- Ik verlang naar een leven ná dit leven waarin ik mijn geliefden mag ontmoeten en bij God mag zijn.
- Ik ervaar het eeuwige leven nu al, in de liefde van God en mensen.

Hoe vind je deze vragen?

Met jullie scores en reacties kijken we voor welke vragen verbeterd moeten worden. Heb je daar concrete ideeën over, stuur dan een e-mail.

Rating: 5 sterren
1 stem

Deel gedachten met elkaar

Deel je gedachten met een reactie hieronder. Niet om elkaar te overtuigen of te weerleggen, maar om te delen wat jij ontdekt of ervaren hebt. Vriendelijk, respectvol en onder je eigen naam. Ga niet op iedereen reageren, maar hou het bij jouw eigen bijdrage en soms een woord van bemoediging. Wil je liever vertrouwelijk iets aan ons melden of je reactie laten verwijderen, stuur ons dan een e-mail.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.

Reactie plaatsen

Afbeeldingen in het publieke domein